Izvršni odbor

  1. Azem Feriz
  2. Ekrem Čolakhodžić
  3. Faruk Taslidža
  4. Amir Kadribegović
  5. Adis Zilić
  6. Haris Omerika
  7. Fatima Trbonja
  8. Samija Pehilj
  9. Enes Hujdur
  10. Harun Kurtović
  11. Džemal Juklo
  12. Haris Husić

  Organi upravljanja

  Edin Kmetaš – predsjednik Skupštine
  Azem Feriz – predsjednik
  Upražnjeno – potpredsjednik
  Harun Kurtović – sekretar