BZK "Preporod" Mostar

  Osnovni zadatak i svrha djelovanja „Preporoda“ je: sakupljanje, proučavanje, čuvanje i prezentacija bošnjačke kulturne baštine. Polazeći od te koncepcije, od nas se očekuje:  da imamo prostor gdje bi se svi zainteresovani za našu aktivnost okupljali i radili, da smo tehnički sposobni za javne nastupe i prezentaciju svoga rada, da imamo redovna ili česta štampana ili elektronska izdanja,  da imamo aktivnu i kvalitetnu saradnju sa svim kulturno-umjetničkim društvima, društvima u okviru istog ili sličnog programskog opredjeljenja, da imamo redovne i povremene javne nastupe, gostovanja i ugošćavanje drugih.

  Historijat

  • 1903
   Osnivanje "Gajreta"
  • 1907
   Politizacija
  • 1923
   Formacija novog društva
  • 1945
   Nastanak "Preporoda"
  • 1949
   Prestanak rada
  • 1990
   Obnova
  • 1992
   Teško razdoblje
  • 1995
   Promjena naziva

  Osnivanje "Gajreta"

  Od osnivanja 1903. "Gajret" je krenuo kroz izazove. Već na prvoj Skupštini održanoj 19. juna 1903. Hasan ef. Hodžić govorio je o "poletu u narodu kojeg je stvorila Gajretova ideja".

  Politizacija

  1907. godine "Gajret" je jako politizirao svoj rad, ali je djelovao i na kulturno - prosvjetnom planu na način kako je to u početku i bilo zamišljeno. Također, 1907. godine, "Gajret" preuzima upravu Društva.

  Formacija novog društva

  U Beogradu je u septembru 1923. umjesto dotadašnjeg "Gajretovog" pododbora formirano posebno društvo pod nazivom "Beogradski Gajret Osman Đikić", kao i novo kulturno prosvjetno društvo "Narodna uzdanica".

  Nastanak "Preporoda"

  1945. godine dolazi do stvaranja "Preporoda" kao kulturnog društva muslimana Bosne i Hercegovine u kojem su objedinjene sve intelektualne snage, kako bivšeg "Gajreta" tako i "Narodne uzdanice".

  Prestanak rada

  28. marta 1949. godine, Glavni odbor donosi odluku o likvidaciji "Preporoda" koja biva potvrđena 10. novembra 1949. čime zvanično završava rad "Preporoda" i drugih nacionalnih društava.

  Obnova

  5. oktobra 1990. godine održana je Obnoviteljska skupština "Preporoda". Odluka o zvaničnom buđenju i obnovi "Preporoda" označila je početak novog doba u kulturnom stvaralaštvu Bošnjaka.

  Teško razdoblje

  Doba agresije 1992-1995. godine ostavilo je duboki trag na rad društva, što je posebno primjetno u odnosu političkih saradnika u radu, ne samo "Preporoda" nego i ostalih nacionalnih udruženja.

  Promjena naziva

  Društvo je 1995. godine promijenilo naziv u "Kulturno društvo Bošnjaka" a 1997. dobija naziv " Bošnjačka zajednica kulture".

  Organi upravljanja

  Haris Omerika

  Predsjednik BZK „Preporod“
  Gradsko društvo Mostar

  Džafer Alić

  Potpredsjednik BZK „Preporod“ Gradsko društvo Mostar

  Šerif Špago

  Predsjednik Skupštine

  Harun Kurtović

  Sekretar
  GODINA POSTOJANJA
  OPĆINSKA DRUŠTVA
  GODINA U MOSTARU