Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” – Gradsko društvo Mostar i Muftijstvo mostarsko, u ponedjeljak, 14.05.2018. godine od 09:30 sati u prostorijama Centra za kulturu Mostar, a u sklopu manifestacije 43. Dani mevluda i zikra, organizuje naučni skup “Bošnjaci u Hercegovini kroz historiju”.

    Okvir naučnog skupa jeste historija Bošnjaka u Hercegovini, višestoljetni duhovni  život Bošnjaka Hercegovine – tradicija blagajskog dovišta, značajne ličnosti Bošnjaka Hercegovine, demografska kretanja Bošnjaka Hercegovine, Bošnjačka književnost u Hercegovini, Bosanski jezik u Hercegovini, institucije Bošnjaka na prostoru Hercegovine, političko organiziranje Bošnjaka Hercegovine kroz historiju, školstvo Bošnjaka Hercegovine kroz historiju, migracije Bošnjaka Hercegovine, kultura i umjetnost Bošnjaka Hercegovine i etnologija (nošnja, kultura življenja).

    Radovi koji će biti prezentirani pristigli su od četrnaest doktora nauka i pet magistara iz oblasti koje se odnose na navedene teme samog skupa. Također, prisustvo mogu uzeti svi zainterovani za sadržaje koje su istraživači prikupili, a koji zasigurno imaju nemjerljiv značaj za historiju Bosne i Hercegovine.